ZELK ZOLTÁN : BEKERÍTETT CSÖND
 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973.)
 
A könyv borítójának fülszövegén az alábbiak olvashatóak:
 
A költő vallja önmagáról:
,,1906. december 18-n születtem. Hogy hová való vagyok, nem tudom megmondani: születési helyem Érmihályfalva, gyermek Miskolcon, kamasz Szatmáron voltam, aztán Budapesten a Józsefváros, Zugló és Angyalföld a hazám. Közben összesen öt évig voltam munkaszolgálatos, toloncház- és börtönlakó. Kenyérkereső foglalkozásaim közül is megemlítek néhányat: dodzsemkocsi tologató, segédmunkás, színi bíráló, lektor, gyermeklap szerkesztő. Bőven volt hát részem úgynevezett élményben, talán ezért is, hogy nem ,,intellektuális", hanem érzelmi költő vagyok, ahogy azt néhány bírálóm megállapította. Volt, aki azt írta rólam, úgy vagyok költő, ahogy a rigó rigó. Vállalom. Szeretnék még néhány évig fütyülni, de nemcsak tavasztól őszig, ahogyan a rigó - hanem télen is."
 
                                                                                                          Zelk Zoltán
 
Hány ezer év ez a hatvan
meg az árnya?-
tavalyi hón a tavalyi
varjak árnya
 
- írja Zelk Zoltán a kötet egyik legszebb versében, a Hány ezer év? - ben. Öregedés, betegség, halálfélelem, az elveszített feleség siratása, új szerelmek és új csalódások, gyerekkori emlékek felidézése : ezek a témák határozzák meg a kötet elégikus, érzelmes-tűnődő alaphangját - de a magány és a rezignáció fájdalmába játékos-önironikus szemlélet vegyül, különös varázst adva a lélek új panaszának.- Szervesen illeszkedik a Bekerített csönd anyagába a költő prózaversei, köztük olyan remekek, mint a Se óra, se tűzvész, és a Szerda, 1923. - A kötetet Zelk Zoltán méltán népszerű, nagy verse, az újabb magyar líra kiemelkedő alkotása zárja : a Sirály.
 
 
TARTALOM
 
 
Hány ezer év?
Föltámadt perc
Hogy mondjam el?
Május kanóca
Rianás
Ma reggel
Mert irgalomból adtad
Néma film
Mínusz 19°
Utazás
Tenger alatt
Két hold alatt
Mese helyett
Ha ott
Ahol, ahol, ahol
Vasárnap éjjel
Eső után
Sas és akác
Kinek mi jut
Tersánszky Józsi Jenő
Hemingway
Tanulmány helyett kézfogás
Sóhaj a nyári utcán
Párbeszéd egy rímre
Alkalmi vers
Halottaim
Megírhatatlan
Visszhang
Nem emlékszem
Mert így igaz
Készülődés
Fölkél a perc
Szólít a lámpafény
És és
 
 
Hatvan után
És azután
Kártyások
Október
Zuhanó
Hat sorban
Rekkenő
Tánc
Sivár
Szakadék
December
Kiáltás
Némaság visszhangja
Pillanat
Hatvannégy év
Egyedül
Semmi
Mégis
 
 
Se óra, se tűzvész
Az öregség dicsérete
Szerda, 1923
Névjegy
Hosszú fehér folyosókon
Évszak nélkül
Kudarc
Szép Ernő
Néhány köztudott dolog a hatvanöt éves Illyés Gyuláról
 
 
 
 
 
ZELK ZOLTÁN : AHOGY A KÖTÉLTÁNCOSOK
 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1975.)
 
 
TARTALOM
 
 
 
Ne nézzenek utána
Tengernél erősebb
Eltört
Ha kialudtak is a gyertyák
Megkövült perc
Tizenkét sor a boldogságról
Csak ott
Nagyanyáim
Mikor Ilobán este lett
 
 
Félszáz év
Ezerkilencszázhuszonnégyben láttam
KezitcsókolomOlgácskadeszépma
Ahogy ő kiáltja
Toloncház, 1926
     Tavalyi fű
      Örvény
      Kövér Irma szárnyai
      Hajnali áradat
Ostrom és Rekviem
1943
     Délibáb
     Korzó
 
 
Mikrofonnál
Zugló, mégegyszer Zugló
Ahogy
Staféta
Szalmapárna
Patkócsattogás
Micsoda út
Mindennap
 
 
Figyelmeztetlek
Te ismerős!
Kilenc sor a boldog rettegésről
Emléktelen falak
Végrendelet
Hatvanhat év után
Ezt is dalban
Ketten
Két asszony
Asszony a hófúvásban
 
FÉNYÉVEK
 
Juhász Gyula
Pirosbetűs csütörtök
Görögdinnye kenyérrel
Krúdy Gyula egy mondatára
Szabédi László halálára
Az ismeretlen Nagy Lajos
Rácz Aladár
Két szó
Kondor Béla
Gyász és dícséret
 
KIÁLTOZÁS
 
Kiáltozás
Zöld és fehér
Esők után
Fehér
Egy hajdúsági presszó ablakában
Szarvasok az égen
Tavalyi jó, idei napsütés
Kegyelem
Régimódi
 
BOLOND SZÁJBÓL BOLOND DAL FÚJ
 
Bolond szájból bolond dal fúj
Valaki
A költő szerencséje
Királyok és népek
Vita, harag nélkül
Asztaltársak
Tapsot neki!
Sok beszédnek sok az alja
Rekviem egy gyilkosért
Ideggyulladás
Egy öreg szurkoló látomása
Utolsó kívánság
A fiúk közt
Jövendőlés
Vendégeim
Az ifjú halál
Nem gyerekvers!
Látogatóban egy öregúrnál
?
 
MERT NINCS FÖLTÁMADÁS
 
Krematórium
Mert nincs föltámadás
Öngyilkos asszony
A szomszéd kórteremben
Asszonyok az eszpresszóban
 
 
AKI BEJÁRTA A VILÁGOT
 
Megsértett szó
Só és emlékezet
Hagyd álmodni őt!
Hétfő és kedd, s már mind a hét nap
Álmunkban is
Hűség
Optimizmus
Rezgő ösvényen
Győzelem
Bál
Fénytelen
Tulipánfa
Lakótelep, reggel 7 óra
Mindig a falnak dőlve
Egy emlékkönyvből kitépett lap hátára
Visszhangtalan
Aki bejárta a világot
 
 
ZELK ZOLTÁN : MINDENNAPI HALÁLOM
 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.)
 
 
 
TARTALOM
 
70
 
70
Ikertársak
Válasz a kérdésre : ,,Hová valósi?"
Négy hiripi nóta
Hajnal egy régi csehóban
Föld és ecet
Éjszakába zárva
Pofonaim
1942-1943
 
Így igaz
 
Mert így is igaz
Még így is
Kérdés
Három év
Áthúzott sarok
Három sor
Idegen fájdalmak
Szívroham után
 
Két összebúvó bánat
 
Mert nem lehet!
Erzsébet napjára
Megint kórházban
Láz után
Megváltás
Igazság zárójelben
 
Magam vidító
 
Magam vidító
Hol van a tavalyi árnyam?
Ma is, akár tegnap
Csevely a kórház büféjében
Szobatársak dícsérete
Szurkoló
Csak annyi még
Látogató
Rím
Porondon
Apadva áradó irigység
Skizofrén névjegy
 
Gyermekeknek
 
Déry Tibor kutyája
Egyenes meg Görbe
Javaslat
 
Hajnali tornyok
 
Hajnali tornyok
Tegnap
Közeleg
Sebesült
Jó reggelt!
Gazdagabbnál gazdagabban
Teremtés után
Hajótöröttek
Télrettegő
Zsákmány
Mi illőbb az égre?
 
Kezében egyszál verssel
 
Négy éven át
Babits (1883-1941)
Örökéletű pillanat
Visszhang Cholnoky Viktor mondataira
Szép Ernő mondja
Déry Tibor ablaka
Déry, Hajnal, Kormos
Utókor
Elkésett vers
Szántó Piroska kertje
    A kert lakói
    Napraforgó
    Szerelmesek
    Az ő Krisztusai
    A temetőőr szamara
    A tolvaj
 
Este és éjszaka között
 
Égő házban
Zuhanó
Ne siess!
Kint és bent
Hólepte nyoszolya
Két sor
Álmomban hajam visszafeketült
Mielőtt
Vers a versről
Rokoni hívás
Hólepte számjegy
Este és éjszaka között
Eljő
És eljő
 
 
 
 
ZELK ZOLTÁN : FŐHAJTÁS A TÚLVILÁGRA
 
(Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980.)
 
 
TARTALOM
 
 A szerző előszava:
   Bánom, hogy igent mondtam a kiadó kérésére: írjak előszót a kötethez. Az írás szándékával olvasva e verseket, látom: bármelyik előszó lehetne. Az egyik egy Móricz-, a másik egy Babits-, a harmadik egy Nagy Lajos-kötethez. S így tovább, valamennyi. És játszani kezdtem. Elképzelni próbáltam, mi történne, ha hívhatnám őket, a könyvekben élőket, az igazi, a földi föltámadásra. Ha kérném Babitsot: üljön karosszékébe, fogadjon minket csütörtök délutánonként, olvassa verseinket. Ha hívnám Krúdyt - de hova hívnám, hova vezetném a panel-sivataggá torzított Óbudán? S Nagy Lajos is hova invitálnám e kávéház nélküli városban? Hunyadyt tudom, hova hívnám: hírét se hallottam lóversenynek, mikor ő szivarfüstön át nézte a futamokat. Tippet is kérnék tőle, könnyebb volna veszíteni, ha vele együtt hagynám ott a pénzemet. S de nagyon hívnám Tersánszkyt! Csak kerítenénk valahogy egy márványasztalt, kitennénk a Liszt Ferenc téri járdára, s ő mintha a Japán teraszán ülne, térdét csapkodva, nagyokat nevetve írná a remekművet. Őt talán még arra is megkérném, ugorja át, csak úgy nekifutás nélkül, a Dunát. Hiszen mi az neki! S hívnám Hajnal Annát, legyen, akiért Isten mégis megszánja Szodomát. S hívnám Rácz Aladárt, szólaltassa meg minden földi hangzattól megtisztult cimbalmát. Könnyű volna neki: az ő ütői már a földön is mennyei hangokat kértek a húroktól. És hívnám a csillagporos szakállú Juhász Gyulát, és hívnám Déryt, és hívnám mindnyájukat. De Nagy Lászlót és Kormos István korholva hívnám: ha megilleti is őket a hely Ady és József Attila asztalánál, ahhoz nem volt joguk, hogy ilyen korán, csak úgy, búcsú nélkül, odaszökjenek.
 
                                                                                                         Zelk Zoltán
 
 
 
Négy éven át
Juhász Gyula
Babits
Örökéletű pillanat
Babits Mihály emlékére
Pirosbetűs csütörtök
Kosztolányi halálára
Görögdinnye kenyérrel
Szini Gyula
Krúdy Gyula egy mondatára
A költő szerencséje
Hunyady Sándor
Kaland
Emlékezés egy nagy clownra
József Attila halálára
Két vers József Attiláról
    Ezerkilencszázharmincöt
    Az ifjaké a szó
Nem tudsz te meghalni
Könyörgés hozzá, ki fölkelt a sínekről
Bocsáss meg nékünk!
1930
Őket kiáltsd, lelkiismeret!
Hajdanvolt barátok között
Szép Ernő mondja
Szép Ernő
Szabó Lőrinc
Szabédi László halálára
Nagy Lajos a kávéházban
Az ismeretlen Nagy Lajos
Rácz Aladár
Halálűző furulya
Tersánszky Józsi Jenő
Legyintés
Kassák Lajos anyja
Két szó
Hemingway
Kondor Béla
Hagyd álmodni őt!
Intelem
Képzelt interjú Déry Tiborral
Déry Tibor ablaka
Hajnal Anna
Üzenet Kormos Istvánnak
Déry, Hajnal, Kormos
Nagy Lászlónak
Elkésett vers
Nagy László halálakor
Nagy Lászlót siratva
Hétfő

vissza a címoldalraE-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
 
 


dorysmay.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu