(  
  
VÁRNAI (Weisz)  ZSENI
 
(Nagyvázsony, 1890. május 25. - 1981. október 16.,Budapest)
 
 
Rövid életrajzát a Wikipédiában ITT találhatjátok.
 
Bővebb életrajzi összefoglalót ITT olvashattok.
 
Műveiről, azok keletkezési körülményeiről a MEK által összeállított rövid írást ITT találhattok.
 
ÖSSZES VERSÉT TARTALMAZÓ KÖNYVEI :
 
ÉLŐK, VIGYÁZZATOK! - címmel, 1962-n jelent meg, valamint a VERS ÉS VIRÁG című verseskötet, mely 1973-n került kiadásra.
Összes verseit e két kötetből állítottam össze.
 

 
 
A könyv borítójának fülszövegén az alábbiakat olvashatjuk:
 
   Születtem 1890. május 25-én Nagyvázsonyban. Ötéves voltam, mikor Pestre költöztünk, és tizenhárom éves, mikor apám meghalt. Nehéz gyermekkorom volt. 1909-ben férjez mentem Peterdi Andor proletár költőhöz, költői tehetségemet ő tudatosította bennem. 1911-ben jelent meg első versem : címe: Anyaság, és 1912-ben a Katonafiamnak. Ezek a versek már világosan megmutatták költészetem szellemét. 1914 tavaszán jelent meg első verseskötetem, a Katonafiamnak. Mikor kitört az első világháború, háborúellenes verseket írtam.
   A Gracchusok anyja, az Anyaság című verseskönyveimben az anyák tiltakozása szólalt meg a háború ellen, és 1918-ban a Katonafiamnak-ot szárnyára vette a forradalom.
   1919-ben Vörös Tavasz, a Forradalmi versek, és három meséskönyvem, később az üldöztetés éveiben a Fájdalom könyve, a Fekete bárány, az Én mondom, és te add tovább, az Ím, itt az írás, és más verseskönyveim jelentek meg.
   A fölszabadulás engem mint költőt is újjáteremtett. Verseim mellett hozzáfogtam önéletrajzom megírásához. Egy asszony a milliók közül, Fényben és viharban, című önéletrajz-regényeim után, még ebben az évben megjelenik a Nem volt hiába című harmadik önéletrajz-könyvem is.
   Most ezzel a kötetemmel eddig megjelent legnagyobb versgyűjteményemet nyújtom át az olvasóimnak.
 
                                                                                   Várnai Zseni
 
Földessy Gyula írja a lap fülszövegén :

  Várnai Zseni költői munkásságának lényeges részét fogja át ez a kötet.
  A maradandó költők legszembetűnőbb jellegzetessége együtt lélegzésük népük, egész koruk emberiségnevelő, társadalomátalakító törekvéseivel. Műveikben egy-egy irányító, vezető gondolat, egy jelszó magában foglalhatja népünk fejlődésének eszmei irányát, sőt, ha a költő a legnagyobbak közül való, az egész emberiségnek a történelem menetétől megadott magatartását, céljait.
   Az igazi költő, igazi művész a legszemélyibb lelkivilágához, életfolyásához is társítani tudja az emberiség legmagasabb eszményeit. Ilyen költőnő Várnai Zseni.
 
A Vers és Virág című kötet fülszövegén az alább ajánló található:
 
Már a szülőföld - a Bakony-széli Nagyvázsony - gazdag útravalóval, a valóságra ébresztő mesékkel látta el a leendő költőtehetséget. Várnai Zseni ugyan színésznőnek készült, meg is szerezte a színiakadémiai diplomát, de nem lépett színpadra. Férje - az ugyancsak költő Peterdi Andor - révén került a munkásmozgalomba. Verseit rendszeresen közölte a Népszava. 1914-ben, Révész Béla előszavával jelent meg első kötete, melyet két-három évenként követett egy-egy újabb. ,,Proletár-költőné program nélkül, mert proletár életet él" - állapította meg róla a Nyugat-mozgalomhoz tartozó kortárs, midőn - bizonyításul - az Altató-t emelte ki -,,egy fáradtságtól részeg anya rajongó és álmos dalát", mely épp az egyszerűségével hódít.
   Az ellenforradalom első éveiben hallgatásra kényszerült, majd mitológiai történetekbe, himnikus énekekbe, látszatra ártatlan dalokba rejtette forradalmi mondandóját. 1943-44-ben antifasiszta csoport élén állt. 1942-ben kezdte el írni önéletrajzi regényét (Egy asszony a milliók közül címmel), melyet a hatvanas évek tapasztalatainak segítségével formált egységes egésszé.
   Kötetünk az életmű-sorozat második kötete : az 1945 óta írt versek gyűjteménye. Szinte mindegyik darabját az egyén és a történelem erőpróbáit egyszerre láttató, illetve a múlt döbbenetes eseményeit mementóként idéző asszonyi érzés hatja át, mely már a pálya kezdetén több volt a napi gondok, örömteli elcsodálkozások, változatos - s nemegyszer szívszorító - családi események puszta leírásánál.
   Várnai Zseni mindig együtt küzdött, érzett, gondolkodott a jobbító szándékú emberekkel, s 1945 után természetes közvetlenséggel jegyezte a megváltozott világ hangjait. Lankadatlan figyelemmel kísérte korunk hősies vállalkozásait, s nézett az ,,örök emberi sors" mélységeibe is. A változások merész önvizsgálatokra ösztönözték: az élet értelméről, illetve annak elhárítandó akadályairól szóló, szenvedélyes vallomásokra. A szabadságról, békéről éneklő költőnő legfőbb érdeme, hogy ,,legszemélyibb" élményeit az emberiség magasrendű eszményeivel képes társítani.
   Kosztolányi figyelmét - a korai Várnai-versek olvasásakor - a ,,nőies kihívás mögötti tartalom" ragadta meg. Ugyanez mondható a későbbi költeményekről is. A történelmi haladás és a lelki fejlődés közös igazsága sugárzik belőlük: az anyai ösztönösség, féltés és a forradalmi akarat mindent átható, átformáló ereje.
 
 
TARTALOM
 
 
 
KATONAFIAMNAK (1911-1914)
 
Anyaság
Én mindenem
Fiam
Hogyha volna
Kis tátogó szácskám
Gyermek
Kis botló táltosok
Mikor úgy nézlek
Vezess!
Varr az anyám
Aratók
A május szól!
A varróleány
Kültelki képek
Munkanélküliek
Katonafiamnak
 
 
GRACCHUSOK ANYJA (1915-1916)
 
Csaták
Milyen leszel?
Fiam van énnékem
Mosoly
Mit álmodhat
Be szép
Édesanya zengi
Miattunk
Gracchusok anyja
Be jó, hogy piciny vagy!
Kisgyerekek
Áldom a karodat
Jönnek hozzám
Vér
Árvák
Üzennek a földnek
Orosz anyák éneke
Mit adhatok még
Kései vallomás
Szeressetek!
Karácsonyi ének
Altató
Elválasztás
Darócra rózsát hímezek
Fáradt a szívem
Álmomban
Síró szemek
Csak ennyi
Májusi ének
Szomorú májusi ének
Asszonyok
Az asszony éneke
Özvegyasszony
Szegény gyerekek
A háború
Őszi dal
Énekek éneke
 
ANYASZÍV (1917)
 
Anyaszív
Mi lenne
Én gyermekem!
Aranykehely
Eleven rőzsék
Testamentum
Erdei dal
Remegünk már!
Mély kútba nézek
A tizennyolc évesek
Élet . . . szabadság!
 
A FÁJDALOM KÖNYVE (1917)
 
Könyörgés kisfiam életéért
Halott
Holt gyermek anyja
A többi osztály, mind, mind elmaradt
Hat boldog évet éltem
Jó lenne hinnem
Tavaszi bánat
Reggel
A végtelenben a napot
Meghal a rózsa
Tudom
Te őszi ég
Egy pillanat
Ki tegnap voltam
 
FORRADALOM (1918-1919)
 
Forradalom
A nép!
Világok mozgatója
Prológus a proletárgyerekek színházának fölavatására
Új asszony született!
Vörös május
Hiszek!
Eredj fiam
Előre!
 
EMLÉKSOROK (1919-1924)
 
Emléksorok
Hollók
Bántanak anyám!
Nyári szél
Szeptember délután
Őszi este
Vihar, borulj szívemre
Ősz
Madár ha volna
Anya legyek csak
Ráchel siralma
 
A VILÁG ASSZONYAIHOZ (1924-1928)
 
Nem volt-e hiába?
A világ asszonyaihoz
Lassan csobog az ér
Szálló szélvész sikongva járja a szelek útját
Vihar előtt
Az én kicsi lányom
Földeknek, füveknek
Örök szerelmeim
Új alkímia
Vigyázz, a dalod méltó hang legyen!
Nyár
Egyedül botorkálok
Mária ringatja fiát
Aludj kis fiacskám
Zengj éneket, nyaram
Vágyaim. . . vágyaim
És mind a barna rögből
Sír a sötét, éhes város
Ifjú Pán
Az alvó kertben
Magányos ének, zengő lázadó!
Stromfeld Aurél emlékezetére
Szárnyatlan angyal
Villámban, viharban
Tájfun
És mégis csak tavasz van, barátaim
Idegen asszony
Mint a tiszavirág
Szerelem
Szavak a nagy Ismeretlenhez!
Tépd ki a szíved
Vízözön
És eljön egyszer az óra
 
KÓRUS SZOPRÁNBAN (1928-1930)
 
Im itt az Írás!
Hess, te bánat
Rímek
Vagyok őszi dallam
Venyigesoron
Galóca
Anyám: a türelmetlen
Március dörömböl
Májusi rapszódia
Anyám az őszben
Egy kisfiú megy át az útvonalon
Röntgen
Március
Aki vágtat és röpül: az él!
Májusi lobogás!
Aludni álom nélkül
Vess szikrát, tűzkövem!
Rekkenő nyár
Megyek a ködben
Szomjúság
Csillagok hullása
Kórus szopránban
A fiú elmegy
Fölibém szárnyasodj!
Perelj szívem, a perlőkkel
A kuli pár szem rizsen él
Jöjjetek építők!
 
BUDAPEST, ÖRÖK VÁROSOM (1930-1934)
 
Születtem a Bakonyban
Az anyafarkas dala
A római gyors előtt
A nyomtatott betű
Friss, zöld mogyoró
Őrzi egy néma óriás
Fekete bárány
Igen
Novocain
Ki a legszebb a világon?
Parazsat loptam
Most este van
Nem szabad!
Vérharmatos tej
Francia bajusz
Asszony a tükör előtt
Pléhmadonna
Vadkörtefa ága
Füttyszó az erdőn
Papír
Így égtem, énekeltem
Békakirály
Egyszerű - különös
Öreganyám; álom
Jön a vonat
Úgy megnőttél, szinte félek
Búcsú a pályaudvaron
Öreg nő sóhajt
Utolsó pengőm
Fekete kutya
Ne irigyelj
Légy őszinte egy pillanatra!
Johanna
Szegény halász
Üvölts a farkasokkal!
Koldusok kara
Gyereksírás túl a rabicfalon
Lányok a büfé ablaka előtt
A névtelen asszony
Budapest, örök városom
 
ÉN MONDOM ÉS TE ADD TOVÁBB (1935)
 
Én mondom és te add tovább
Csak ember tűr
Új hullámhosszra szállj
Mandulák
Amiért fiat szültem
Hang a lemezen
Minta érték nélkül
Utazás
Babona
Csodálatos
Szelet markoltam, elrepült
Belebámultam a napba
Mi legyek még?
Már itt az ősz, Szerelmem
Szolgálj szívem!
Macskazene
Szegény öregasszony fohászkodik
Asszonyok a gőzben
Árva lány
Aggszűz sírdogál
Őszibarack
Néztem önmagamba
Álmodni puszta földön
Csak szívem világol még
Retusált fénykép
Nem volt hiába semmi sem!
 
KÉT PART KÖZÖTT (1936)
 
Csak jön
Csak kéken bámult rám az ég
Rák
És mindig újra vallok
Levelet várok
Gyűjtöm az áldást
És húzom a kordélyt
A csillagok között boldogtalan
Néma bánat
Mint a lúd
És egyre többen
 
VIASKODÁS A GONOSSZAL (1936-1939)
 
Carmen
A sárga szél
Ne ugorj le a hídról
Viaskodás a gonosszal
Vak kanári
Újévi ének
A rákosi réten
Sír az erdő!
Idegen
Repülés
Florida
Mert messze vagy
Két part között
Ének a madarakhoz
Jelek
Menekülés
Esti dal
Feltámadás!
Ma délbe végre kisütött
Ma fölriadtam éjszaka
Levél a kicsi Máriához!
Rettenetes messzeség
Csillagom!
Anyám köténye
Mama
Nevek
Lassan leszáll az este
Talán ma jön, ma éjszaka
A fiad visszatér!
 
LÁTOMÁS JEREMIÁSSAL (1943)
 
Látomás Jeremiással
Kopogtatok!
 
MOST SZÜLETIK A BÉKE (1945-1949)
 
Mi megmaradtunk
Megyek feléd
Nevem
Örök ritmus
Szabad vagyok szabad hazában!
Most születik a béke
Halottak helyett élek
Májusi felvonulás
Egy virágzó almafához
Áldott asszonyok
Új élet gyúl az idők végtelenjén
Figyelj a vallomásra
De él a bűn. . .
Lombosul a szabadság fája . . .
Így fényesül napom
Katinka szemei
Mint tiszta csillag
Ma is Petőfi csillaga ragyog
Mosolyogjatok kisdedek
Gyermekotthon a Szabadsághegyen
Fehér kis tankok . . .
Költő vagyok . . .
Ősz . . .
Görög árva
A jugoszláv hegyek között
Badacsonyi emlék
Még él és zeng a dal!
 
BARANGOLÁS HAZÁMBAN (1950-1958)
 
Szavaim újra élnek
Levél Földessy Gyulához
Édesanyám
Gábor
Lobogtam a nagy éjszakában
Szitakötő
Aki költő, az zengjen mindhalálig
Tikkadt napokban
Őszi napsütésben
Szép régi táncaink
Barangolás hazámban
Szilveszter éjjelén 1954-ben
Egyszerű katonák, ismeretlen hősök
Tanulj ámulni, hazám ifjúsága!
Vad évek után
Vadgalamb testvérem
Közös küldetés
Alkonyi fény
Téli éj
Figyeld a dallamot!
Visegrádi ének
Mint egy végtelen élő koszorú
Éveim
Vers és virág
Virágos ág
Dúló vihar után
Szívdobogás
Vénasszonyok nyara
Új hold kering
Milliók szívében
Fényben, viharban
Holdfényes téli éj
Elégia
A cattarói tengerészek balladája
Magnetofon
 
FELTÁMADÁS
 
 
SZOMJÚZÓ FÖLD
 
 
BÉKÉT! (1958-1960)
 
Békét!
A küldött
A népért, hazáért!
Anyánk, oltsd el a lángot!
Ének anyáról
A Regent ház
A ,,Sors szimfóniája "
Az Atomkorszak küszöbén
Békét akar minden ember!
Csendes éj
Csodálatos a lét
Dicsőség néked Március!
EKG
Elköszönnek a madarak
Ének Budapesten
E sorsdöntő pillanat
Gyöngyvirág
Hajnali szél
. . .Hogy ne lehessen háború soha!
Boldog új évet!
Jégtörő
Kigyúlt a fény
Kozmikus riport
Mert úgy szerettél élni
Milyen volt Párizs?
Jeanne Billard kertje
Muzsikálj nekem drága gép
Négy évtized
Nézem a naptárt
,,Nyom-olvasók"
Hirdetés
Az októberi forradalom lángja
Petőfi Márciusa
Regény
Szegény, jó bátyám
Szavunk a messzeségbe
Szemernyi szenvedés
Utolsó pár előre!
Vallomás
Ha gépmadarat látok útra kélni
Világ asszonya, emeld föl szavad!
Szegény anyókák
Csillagos ég alatt . . .
Béke és remény!
Szívünkben az új világ dobog . . .
 
TAVASZI ÁRADÁS
 
Orgona
Rózsa
Csodák csodája . . .
Dal a szigetről
Vendégeim
Tavaszi áradás
Akvárium
Miért sír a gyermek?
Március 1.
Hóvihar
Téli nap
Őszi szél
Novemberi napsütés
Nyugtalan madár
Tavasszal
Tihany
A szigligeti parkban
Fák
Március 30.
Futóbab
Balatoni hajnal
Balatoni reggel
Balatoni alkony
Tündérkert a Balaton partján
Búcsú a Balatontól
Velencei emlék
Útszéli cserje
Virrasztva élni . . .
 
A CSODACIRKUSZ
 
 
KIÁLTÁS
 
Élők, vigyázzatok!
Visszaütnek a fegyverek
Történelem
A magasból nézve
Mi jöhet még?!
Kiáltás
Anna Frank
A tenger mély
Az ismeretlen katonához
Színesek, fehérek
Éjféli órán
Mintha örökig élnél . . .
Hallom a hangot
Így álmodom . . . így képzelem . . .
Három özvegy
Fáklya
Haza!
A föld új virága
Teremtő munka, alkotás
 
REJTELMES VILÁGOK
 
 
MODERN IGÉZET
 
 
MÉG NEM!
 
 
ÚTKÖZBEN
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

vissza a címoldalraE-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
 
 


dorysmay.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu